Uczniowie

SAMORZĄD   UCZNIOWSKI  W  ROKU   SZKOLNYM   2017/2018

W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 6 października 2017 roku ustalono skład Samorządu Uczniowskiego:

  1. Paweł Grott 7g - przewodniczący
  2.  Martyna Kamińska 7c - I zastępca
  3. Kiara Jaworska 7a - II zastępca

Samorząd Uczniowski działa w oparciu o postanowienia znajdujące się  w  Regulaminie Samorządu Uczniowskiego

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

ZIELONA ÓSEMKA