Uczniowie

SAMORZĄD   UCZNIOWSKI  W  ROKU   SZKOLNYM   2018/2019

W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 17 października 2018 roku ustalono skład Samorządu Uczniowskiego:

  1. Paweł Grott 8g - przewodniczący
  2.  Miłosz Sandach 6f - I zastępca
  3. Pola Frankowska 8f - II zastępca

Samorząd Uczniowski działa w oparciu o postanowienia znajdujące się  w  Regulaminie Samorządu Uczniowskiego

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

ZIELONA ÓSEMKA