Szkoła promująca zdrowie

Szkoła promująca zdrowie

to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

  • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
  • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Standardy szkoły promującej zdrowie

1.Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
2.Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
3.Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
4.Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Nasza szkoła otrzymała w 2018 r. akt przynależności do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. A przed nami kolejne działania prozdrowotne.

Program "Gdańsk - jeMy zdrowo"
W roku szkolnym 2018/19 ponownie przystąpiliśmy do programu "Gdańsk - jeMy zdrowo", który ma na celu poprawę jakości żywienia dzieci i młodzieży na terenie gdańskich placówek.  A rodzice zyskali dzięki aplikacji mobilnej "jeMy Zdrowo" dostęp do aktualnego menu posiłków szkolnych swoich dzieci.
Akcja "Głosowanie na danie"
    Ponownie rozpoczynamy naszą comiesięczną akcję "Głosowanie na danie". Uczniowie podczas długiej przerwy głosują na swój ulubiony zestaw obiadowy. Zestaw, który uzyska największą ilość głosów zostanie przygotowany w określonym dniu.
   Pierwszy zestaw obiadowy, który wygrał w głosowaniu to zestaw nr 3 i zostanie przygotowany 3 października (środa): zupa pieczarkowa z ziemniakami, makaron Carbonara, sok, deser.
Życzymy smacznego!

ZIELONA ÓSEMKA