Świetlica szkolna

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY

„Szczęście dziecka nie jest jedynym celem, do którego dążymy;
chcemy także by dziecko stawało się budowniczym samego siebie…"
M. Montessori

Świetlica jest integralną częścią naszej szkoły - miejscem w którym dzieci aktywnie spędzają czas przed i po lekcjach. Głównym celem naszej świetlicy jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa oraz zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej im wszechstronny rozwój. Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie u dzieci umiejętności współpracy, rozmawiania, słuchania i swobodnego mówienia, okazując jednocześnie szacunek współtowarzyszom zabawy. Naszym priorytetem jest wzbudzanie i rozwijanie dziecięcych zainteresowań oraz nauka poprzez zabawę, prowokując dzieci do samodzielnego myślenia i odkrywania tajemnic świata. Dbamy także, aby dzieci czuły się u nas bezpiecznie, wspólnie rozwiązujemy trudne dla nich sytuacje konfliktowe, otaczamy je troską, służymy im radą i wsparciem.

"Dzieci trzeba tak wychowywać, aby podawały sobie ręce, a nie podstawiały nogi "
Tomasz Rybak

ROZWIAZANIE KONKURSU - konkurs jeden z dziesięciu

ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA GALERII ZDJĘĆ:

Świetlica klas "0" i "2" Świetlica klas "1" Świetlica klas "3"

Konkurs "Mam Talent" - rozstrzygnięcie (aktualizacja)

KIERMASZ - Galeria

ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W GDAŃSKU

W ramach codziennych zajęć świetlicowych:

-  rozwijamy zdolności manualne poprzez różnorodne techniki plastyczne,
- uczymy poczucia estetyki poprzez wykonywanie elementów zdobniczych do wystroju

  świetlicy, gazetek, eksponowanie prac dzieci na wystawach,
-  rozbudzamy zainteresowania czytelnicze poprzez czytanie prasy oraz literatury
dziecięcej,
-  zapewniamy uczniom aktywny wypoczynek, dbamy o ich rozwój fizyczny,
-  dostarczamy radości i zadowolenia poprzez organizację różnorodnych zabaw oraz
konkursów,
- kształcimy zdolności poznawcze poprzez gry i zabawy dydaktyczne, rozwiązywanie

  krzyżówek, rebusów, zagadek,
- wdrażamy uczniów do poczucia ładu i porządku poprzez poszanowanie wyposażenia 
świetlicy,
- dbamy o kulturę osobistą dzieci poprzez pogadanki, wdrażanie do używania form 
grzecznościowych,
- uczymy współpracy i współdziałania w grupie rówieśniczej poprzez pogadanki

  oraz przestrzeganie zasad poprawnego zachowania,
-  zachęcamy uczniów do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych,
-  pomagamy uczniom w odrabianiu zadań domowych,
-  wzbogacamy wiedzę o naszym mieście
-  promujemy zdrowy styl życia i dbanie o własne zdrowie.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 7.00 - 9.00     Gry i zabawy w kącikach zainteresowań. Czytanie lektur, czasopism, rozgrywki planszowe.

9.00 - 9.15     Śniadanie.

9.15 - 10.15   Zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców zgodnie
z miesięcznym planem pracy:
zajęcia plastyczne, sprawnych rąk, muzyczne.

10.15 - 11.10  Dowolne gry i zabawy. Zajęcia relaksacyjne.

11.10 - 13.00  Obiad. Zajęcia według zainteresowań dzieci.

13.00 - 13.15  Kwadrans ciszy.

13.15 - 14.00  Odrabianie lekcji. Indywidualna pomoc uczniom.

14.00 - 15.00  Zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców
zgodnie z miesięcznym planem pracy:
zajęcia ruchowe, żywego słowa.

15.00 - 16.00  Gry i zabawy stolikowe. Zabawy towarzyskie pod kierunkiem
nauczyciela. Rozmowy indywidualne.

16.00 - 16.30  Zabawy w grupach w zależności od zainteresowań.

16.30 - 17.00  Porządkowanie świetlicy.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
klasy pierwsze

7.00-8.00      Gry i zabawy w kącikach zainteresowań. Czytanie
lektur, czasopism, rozgrywki planszowe

10.30-11.30  Dowolne gry i zabawy. Zajęcia relaksacyjne.

11.30-12.30  Pogadanki edukacyjne.

12.30-14.30  Wyjście na obiad. Spacer.

14.30-15.30  Wyjście na plac zabaw. Zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców zgodnie z miesięcznym planem pracy: zajęcia plastyczne, ruchowe, żywego słowa.

15.30-15.45  Kwadrans ciszy.

15.45-16.15  Odrabianie lekcji. Indywidualna pomoc uczniom.

16.15-16.45  Gry i zabawy stolikowe. Zabawy towarzyskie pod kierunkiem nauczyciela. Rozmowy indywidualne.

16.45-17.00  Porządkowanie świetlicy.

ZIELONA ÓSEMKA