Informacje podstawowe

Od dnia 03.09.2018r. obowiązuje
Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej wraz z załącznikami (umowa, rozwiązanie umowy)

Koszt obiadu wynosi 4.00 zł/dzień

Wybrane informacje dla rodziców dzieci
korzystających ze stołówki szkolnej
(na podstawie Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej)

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać mailowo  na adres: obiady.sp8@wp.pl  . Bez w/w zgłoszenia nie można dokonać odpisu za obiad, a co za tym idzie w takim przypadku należy uregulować wpłatę za ten obiad! Proszę też pamiętać, że w sytuacji, kiedy dziecko przestaje korzystać ze stołówki szkolnej, KONIECZNE JEST ROZWIĄZANIE UMOWY OBIADOWEJ!!!!
W tych dwóch przypadkach w przeciwnym razie system będzie naliczał odsetki karne.

Rodzic/prawny opiekun/zapisuje dziecko na formularzu umowy zamieszczonym na stronie internetowej szkoły lub pobranym w szkole. Konieczne jest uzupełnienie umowy obiadowej w dwóch egzemplarzach. Wypełnione czytelnie (pismem drukowanym) umowy należy składać w sekretariacie szkoły do  25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia korzystania z obiadów.

Opłatę przekazujemy na konto NR
51 1240 1268 1111 0010 3838 9455
(w
tytule proszę dopisywać:
imię i nazwisko dziecka, klasa, numer umowy i miesiąc)

Opłatę wnosimy od 16 do 27-go dnia każdego miesiąca
/np.: za październik do dnia 27 września, za listopad do dnia 27 października itd./

Koszt za dany miesiąc zawsze znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz na drzwiach wejściowych do szkoły i do sal świetlicowych. Brak wpłaty na koncie do 28-go każdego miesiąca skutkuje niewpuszczeniem dziecka na obiady z dniem 1-go kolejnego miesiąca.

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać mailowo na adres obiady.sp8@wp.pl

 

 

 

ZIELONA ÓSEMKA