Rada Rodziców

Zebrania z Rodzicami - terminarz (PDF)
Przewodnicząca: Magdalena Trawińska
Zastępca: Krzysztof Woźniak
Księgowość i finanse: Ewa Reszczyńska, Bartłomiej Brunejko
Bieżące informacje Rady Rodziców na stronie: http://sp8gda.pl/

e-mail: rodzice@sp8gda.pl

RADA RODZICÓW
PKO BP SA
88 1020 1811 0000 0102 0015 1811Zachęcamy do zapoznania się z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym SP 8

 

ZIELONA ÓSEMKA