Prośba o dostęp do e-dziennika dziecka

W przypadku chęci korzystania z e-dziennika swojego dziecka proszę napisać wiadomość mailową na adres:

dzienniksp8gdansk@gmail.com

bądź wypełnić poniższy formularz:

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uzyskania dostępu do informacji zawartych w dzienniku elektronicznym. Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie i na czas nauki mojego dziecka w Szkole Podstawowej nr 8.

ZIELONA ÓSEMKA