Kadra Pedagogiczna

Dyrektor  -  Katarzyna Kędzioł

Wicedyrektor - Małgorzata Zwolińska
Wicedyrektor -  Rafał Mokrzycki
Wicedyrektor - Magdalena Nowak
Wicedyrektor - Katarzyna Sokół

Nazwisko i imię nauczyciela Nauczany przedmiot/ rodzaj prowadzonych zajęć Stopień awansu zawodowego
Adamkiewicz Ewa edukacja wczesnoszkolna dyplomowany
Badźmierowska Ewa język angielski mianowany
Bafia Bożena religia mianowany
Bajdek Waldemar wychowanie fizyczne mianowany
Bednarek Małgorzata obowiązki nauczyciela wspomagającego dyplomowany
Blachowska Renata obowiązki wychowawcy świetlicy dyplomowany
Błażewicz Agnieszka geografia, przyroda dyplomowany
Braciszewska Marzena edukacja wczesnoszkolna dyplomowany
Bugaj Katarzyna język polski kontraktowy
Bujak-Pietrzela Joanna obowiązki psychologa dyplomowany
Bukała Małgorzata religia mianowany
Bukowska Krystyna religia mianowany
Chybicka Hanna pedagogika specjalna dyplomowany
Cieniewicz-Kantor Monika język polski mianowany
Czaja Aleksandra obowiązki bibliotekarza kontraktowy
Czajkowski Piotr wychowanie fizyczne kontraktowy
Długoszek – Tymczuk Magdalena język polski kontraktowy
Dmochowska – Polek Grażyna biologia, przyroda dyplomowany
Drabczyk Wojciech język polski dyplomowany
Fałtynowicz Małgorzata język polski dyplomowany
Fedorowicz Anna

 

obowiązki wychowawcy w świetlicy dyplomowany
Gabrel Dorota edukacja wczesnoszkolna dyplomowany
Gawęda Aneta chemia, język polski mianowany
Gerej-Moszczyńska Teresa zajęcia techniczne, technika dyplomowany
Giec Agnieszka wychowanie fizyczne mianowany
Giętkowska – Liguz Alicja muzyka kontraktowy
Gołębiewska Anna gimnastyka korekcyjna dyplomowany
Goncerz Sylwia obowiązki nauczyciela dzieci przedszkolnych kontraktowy
Gorlak Magdalena obowiązki wychowawcy w świetlicy dyplomowany
Gościak Hanna edukacja wczesnoszkolna dyplomowany
Hajdysz Małgorzata język polski dyplomowany
Jach Halina przyroda, biologia kontraktowy
Jakitowicz Karolina obowiązki wychowawcy świetlicy, zajęcia socjoterapeutyczne stażysta
Janczara Damian Historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie kontraktowy
Janczewska – Wrzałek Beata Język niemiecki kontraktowy
Janowiak Grażyna język polski dyplomowany
Jarmuż-Żabińska Izabela wychowanie fizyczne dyplomowany
Jasińska Agnieszka matematyka dyplomowany
Jaszczyszyn Karolina wychowanie fizyczne kontraktowy
Jusko Maria Edukacja wczesnoszkolna dyplomowany
Kaliszewska Barbara obowiązki wychowawcy świetlicy dyplomowany
Kalkowska-Marszałek Emilia Plastyka kontraktowy
Kamińska Urszula Doradztwo zawodowe dyplomowany
Kanclerz – Brzóska Barbara matematyka dyplomowany
Karnicki Dawid wychowanie fizyczne stażysta
Kąkol Barbara obowiązki nauczyciela wspomagającego dyplomowany
Kędzioł Katarzyna muzyka, Dyrektor dyplomowany
Kiedrowski Piotr Edukacja dla bezpieczenstwa stażysta
Kmita Anna obowiązki nauczyciela wspomagającego mianowany
Kokalska Jadwiga matematyka mianowany
Kołakowska Władysława obowiązki nauczyciela wspomagającego kontaktowy
Kołodziejski Sławomir wychowanie fizyczne dyplomowany
Kowalczyk Andrzej historia, historia i społeczeństwo, etyka dyplomowany
Kowalczyk Mariusz  muzyka kontraktowy
Krakus Wojciech informatyka, zajęcia komputerowe mianowany
Krems Paulina matematyka stażysta
Kryszeń Anna obowiązki nauczyciela dzieci przedszkolnych dyplomowany
Kubiak Anna język angielski dyplomowany
Kulik Aneta obowiązki logopedy mianowany
Kulikowska Karolina plastyka mianowany
Kwiatkowska Paulina język angielski kontraktowy
Lach-Konkol Róża obowiązki bibliotekarza dyplomowany
Laskowska Katarzyna język polski mianowany
Laszok Iwona chemia dyplomowany
Libura Piotr Matematyka, fizyka mianowany
Listkiewicz Joanna język angielski dyplomowany

 

Łangowska Katarzyna Plastyka, zajęcia techniczne, technika dyplomowany
Makowska Sylwia Informatyka, zajęcia komputerowe dyplomowany
Mańkowska Monika matematyka stażysta
Markindorf Edyta obowiązki wychowawcy świetlicy mianowany
Merecka-Mittlener Barbara obowiązki pedagoga dyplomowany
Michalak Grażyna edukacja wczesnoszkolna dyplomowany
Michalska Grażyna matematyka dyplomowany
Mientka Dorota pedagogika specjalna stażysta
Mikosz Magdalena wychowanie fizyczne, basen dyplomowany
Miliszewska Małgorzata religia dyplomowany
Miros Małgorzata geografia dyplomowany
Miszczyk Elżbieta edukacja wczesnoszkolna dyplomowany
Mokrzycki Rafał informatyka, zajęcia komputerowe,
wicedyrektor
dyplomowany
Moskwa Aleksandra obowiązki wychowawcy świetlicy dyplomowany
Muraszko-Kuźma Marta matematyka dyplomowany
Nędzyńska Krystyna język angielski dyplomowany
Niemcewicz Andrzej religia kontraktowy
Nowak Magdalena matematyka,
wicedyrektor
dyplomowany
Nowakowska Danuta wychowanie fizyczne dyplomowany
Ostrowska Aleksandra język angielski kontraktowy
Patek – Czwarno Aleksandra język angielski, język niemiecki kontraktowy
Podzwardowska Bogusława Przyroda, biologia dyplomowany
Podzwardowski Piotr wychowanie fizyczne dyplomowany
Pomierska Beata obowiązki nauczyciela wspomagającego dyplomowany
Ponikowska-Zima Katarzyna obowiązki wychowawcy w świetlicy dyplomowany
Przewłócka Joanna język polski kontraktowy
Radzymińska Irena religia kontraktowy
Rakoczy Agnieszka obowiązki nauczyciela wspomagającego stażysta
Ruta Anna obowiązki nauczyciela dzieci przedszkolnych kontraktowy
Sabodacha Barbara edukacja wczesnoszkolna mianowany
Sajko Violetta obowiązki nauczyciela wspomagającego dyplomowany
Sawicka Ewelina wychowanie do życia w rodzinie kontraktowy
Skalski Krzysztof Wychowanie fizyczne mianowany
Skoczyńska Agnieszka język polski dyplomowany
Sokół Katarzyna obowiązki nauczyciela wspomagającego,
wicedyrektor
mianowany
Sosnowska Edyta zajęcia rewalidacyjne dyplomowany
Staniszewski Krzysztof Wychowanie fizyczne stażysta
Strumska Marlena Obowiązki nauczyciela wspomagającego stażysta
Sułecka Dorota obowiązki nauczyciela wspomagającego dyplomowany
Szczepańska Magdalena obowiązki pedagoga dyplomowany
Szczerba Beata język niemiecki mianowany
Szczypińska Ewa języka angielski mianowany
Świerkowska Agata edukacja wczesnoszkolna dyplomowany
Tarnopolski Aleksander wychowanie fizyczne kontraktowy
Tyszkowska Magdalena język angielski, język niemiecki kontraktowy
Waszkiewicz Małgorzata wychowanie fizyczne dyplomowany
Wawrzyniak Bartosz historia, wiedza o społeczeństwie kontraktowy
Wąsowska Małgorzata pedagogika specjalna dyplomowany
Wesołowska Danuta obowiązki wychowawcy w  świetlicy mianowany
Wikariusz Katarzyna edukacja wczesnoszkolna dyplomowany
Wojgienica Jolanta edukacja wczesnoszkolna dyplomowany
Wójcik-Jarzyna Monika historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie kontraktowy
Wysokińska Magdalena informatyka, zajęcia komputerowe, obowiązki wychowawcy w świetlicy mianowany
Zawiszewska Hanna edukacja wczesnoszkolna dyplomowany
Zdanowska Aleksandra obowiązki nauczyciela wspomagającego kontraktowy
Zwolińska Małgorzata język angielski,
wicedyrektor
dyplomowany

ZIELONA ÓSEMKA