Archiwum kategorii: Komunikaty Dyrektora

Spotkania z rodzicami oraz konsultacje nauczycieli

Prosimy o zapoznanie się z terminami spotkań z rodzicami oraz konsultacji nauczycieli w drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018:

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

21.03.2018 r. klasy 0 - godz. 17.30
21.03.2018 r. klasy I – III - godz. 17.00
22.03.2018 r. klasy IV -VII godz. 17.30

21.05.2018 r. klasy 0- godz. 17.30
21.05.2018 r. klasy I – III – godz. 17.00
22.05.2018 r. klasy IV – VII – godz. 17.30

TERMINY KONSULTACJI NAUCZYCIELI

09.04.2018 r. godz.17.30 – 18.30
24.05.2018 r. godz. 17.30 – 18.30

Komunikat dla rodziców związany z 25-leciem szkoły

Szanowni Państwo, w tym roku szkoła obchodzi swój Jubileusz 25 – lecia. Kumulację obchodów zaplanowano w dniach 7, 8 i 9.03.2018 r.
Serdecznie zapraszamy całe rodziny na specjalną uroczystość jubileuszową dnia 09.03.2018 r. o godz. 16.00.
W związku z licznymi imprezami towarzyszącymi, w dniach 7, 8 i 9.03.2018 r. zajęcia odbywać się będą według skonstruowanego na ten czas planu, który przekażą wychowawcy klas.

Rekolekcje wielkopostne

Dyrektor Szkoły przekazuje informację, że rekolekcje wielkopostne w Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Urszuli Ledóchowskiej odbywać się będą w dniach 26, 27 i 28.02. 2018 r w następujących grupach:
- klasy VI – VII godz. 8.30 – 9.30
- klasy 0 – III godz. 10.00 – 11.00
- klasy IV – V – godz. 12.00 – 13.00
Dni te są wolne od zajęć dydaktycznych (w tym czasie nie odbywają się zajęcia lekcyjne).
Prosimy Państwa o zgłoszenie wychowawcom do 20.02.2018 r. potrzeby zorganizowania opieki nad dzieckiem w tych dniach na terenie szkoły.
Dyrektor zapewnia doprowadzenie uczniów do świątyni i odprowadzenie do szkoły po skończonych rekolekcjach.

Opieka w dni wolne

Dyrektor szkoły informuje, że w dniach 27, 28 i 29.12.2017r.  w godz. 7.00-17.00  świetlica szkolna pełni dyżur w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych w dni wolne od zajęć dydaktycznych . Czynna będzie tylko świetlica górna w budynku głównym szkoły. W tych dniach nie ma obiadów.

Nowy Statut Szkoły

Udostępniamy Państwu nowy Statut Szkoły Podstawowej nr 8 przyjęty przez Radę Pedagogiczną w dniu 28.11.2017. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z procedurą, Statut został przekazany organowi prowadzącemu, który następnie prześle dokument do Pomorskiego Kuratora Oświaty. Kurator Oświaty w terminie  30 dni od otrzymania Statutu wyda decyzję zatwierdzającą.
Nowy Statut Szkoły

Zebrania z Rodzicami

Klasy 0
08.11.2017r.  o godz. 18.30 (środa)

Klasy I
08.11.2017r.  o godz. 17.30- prelekcja nt. „Bezpieczne używanie urządzeń multimedialnych” (filia szkoły) (środa)
08.11.2017r.  o godz. 18.00- zebrania z rodzicami (filia szkoły) (środa)

Klasy II-III
08.11.2017r.  o godz. 17.00 (środa)

Klasy IV- VII
07.11.2017r. o  godz. 17.30 (wtorek)

Próbna ewakuacja

Dyrektor Szkoły informuje, że dnia 29.09.2017 odbyła się próbna ewakuacja osób z budynku szkolnego przy ul. Dragana 2.

W ciągu 2 minut i 30 sekund w bezpieczny sposób szkołę opuściło 618 uczniów i 61 pracowników.

Dziękuję wszystkim i gratuluję sprawnego działania z zachowaniem wszelkich procedur.

Maria Rudnicka