Archiwum kategorii: Komunikaty Dyrektora

Opieka w dni wolne

Dyrektor szkoły informuje, że w dniach 27, 28 i 29.12.2017r.  w godz. 7.00-17.00  świetlica szkolna pełni dyżur w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych w dni wolne od zajęć dydaktycznych . Czynna będzie tylko świetlica górna w budynku głównym szkoły. W tych dniach nie ma obiadów.

Nowy Statut Szkoły

Udostępniamy Państwu nowy Statut Szkoły Podstawowej nr 8 przyjęty przez Radę Pedagogiczną w dniu 28.11.2017. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z procedurą, Statut został przekazany organowi prowadzącemu, który następnie prześle dokument do Pomorskiego Kuratora Oświaty. Kurator Oświaty w terminie  30 dni od otrzymania Statutu wyda decyzję zatwierdzającą.
Nowy Statut Szkoły

Zebrania z Rodzicami

Klasy 0
08.11.2017r.  o godz. 18.30 (środa)

Klasy I
08.11.2017r.  o godz. 17.30- prelekcja nt. „Bezpieczne używanie urządzeń multimedialnych” (filia szkoły) (środa)
08.11.2017r.  o godz. 18.00- zebrania z rodzicami (filia szkoły) (środa)

Klasy II-III
08.11.2017r.  o godz. 17.00 (środa)

Klasy IV- VII
07.11.2017r. o  godz. 17.30 (wtorek)

Próbna ewakuacja

Dyrektor Szkoły informuje, że dnia 29.09.2017 odbyła się próbna ewakuacja osób z budynku szkolnego przy ul. Dragana 2.

W ciągu 2 minut i 30 sekund w bezpieczny sposób szkołę opuściło 618 uczniów i 61 pracowników.

Dziękuję wszystkim i gratuluję sprawnego działania z zachowaniem wszelkich procedur.

Maria Rudnicka

Mundurki szkolne

  INFORMACJA DLA KLAS 2-7

Mierzenie stroju uczniowskiego (mundurków) odbędzie się 11 września 2017 roku w godzinach 17.00 - 18.00 w sali nr 13.

 

INFORMACJA DLA KLAS 1

Mierzenie stroju uczniowskiego (mundurków) odbędzie się 07 września 2017 roku w godzinach 17.00 - 18.00
w sali nr 1 w filii szkoły przy ulicy Dragana 22.

Informacja o ubezpieczeniu dzieci w roku szkolnym 17/18

Dyrektor Szkoły przypomina, że od roku szkolnego 2016/2017 uczniowie nie są ubezpieczani w ramach polisy grupowej. Rodzice nie mają obowiązku ubezpieczenia dziecka w ramach polisy indywidualnej. Decyzja oraz wybór firmy zależy od rodziców/opiekunów.

Wychodząc naprzeciw prośbie grupy Rodziców zainteresowanych kontynuacją ubezpieczenia w firmie UNIQA na dotychczasowych warunkach informujemy, że druki polisy są do odebrania w sekretariacie szkoły. Dziecko podlega ubezpieczeniu z dniem podpisania dokumentu.