Wieczór w Ósemce

Zaproszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdańsku
zaprasza

przyszłorocznych Pierwszoklasistów
(przyjętych do klasy pierwszej SP nr 8 od 3 września 2018r.)
wraz z Rodzicami

na spotkanie integracyjne pod hasłem „Wieczór w Ósemce”,
które odbędzie się 25 czerwca 2018 r.
w godz. 20.00 do 21.00 w budynku głównym szkoły.

Proszę o potwierdzenie obecności - adres e-mail
sp8-zapisy@ask.gda.pl
od 11 do 15 czerwca 2018r.