Opieka w dni wolne

Dyrektor szkoły informuje, że w dniach 27, 28 i 29.12.2017r.  w godz. 7.00-17.00  świetlica szkolna pełni dyżur w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych w dni wolne od zajęć dydaktycznych . Czynna będzie tylko świetlica górna w budynku głównym szkoły. W tych dniach nie ma obiadów.