Witamy na stronie SP8

Szczegóły odnośnie rekrutacji do zerówek i klas pierwszych
znajdują się w zakładce Rekrutacja 2018/19
.....................
W czasie rekolekcji ( w dniach 26-28.02) obiady w stołówce szkolnej są wydawane w następujących godzinach:
11.15-13.00 klasy 0-III
13.15-14.30 klasy IV-VII

Organizacja pracy szkoły w okresie rekolekcji wielkopostnych
.....................

OPŁATA  ZA OBIADY NA MIESIĄC MARZEC 2018r. WYNOSI 72 zł (19dni x4zł). PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY NALEŻY  DOKONAĆ
OD  21.02.2018r. DO 27.02.2018r. NA KONTO SZKOŁY
NR 51 1240 1268 1111 0010 3838 9455

......................

  Witamy na stronie internetowej
Szkoły
Podstawowej nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku
zwanej popularnie ZIELONĄ ÓSEMKĄ.

Logo naszej placówki stanowi czterolistna koniczyna.
Jest to symbol ekologii i szczęście
dla wszystkich naszych przyjaciół.

.....................

Zapraszamy na facebooka szkoły:     

Dziennik elektroniczny:

                                                        

 

Zapraszamy do nas!

ZIELONA ÓSEMKA